1640-2V

Spitzenbügel-Set COBRA

1640-2V

Spitzenbügel-Set COBRA

Bestellnummer Größe Deckweite
1640-2V S / M 60 mm
1640-3V L / XL 90 mm